Poslední vlna EET se fakticky odkládá

20.03.2020 22:16

Poslední vlna EET se fakticky odkládá

Dochází k faktickému odkladu závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce.

Stane se tak prostřednictvím vyhlášení tříměsíčního tolerančního pásma.

Po tuto dobu počínaje 1. květnem bude Finanční a Celní správa maximálně tolerantní k případným zjištěním. Bude plnit výhradně poradní funkci a nebude udělovat žádné sankce, pokud se nově evidující podnikatel nezvládl na evidenční povinnost včas připravit.

Tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s  koronavirem.