UŽ JE TO TADY……… 1. 5. 2020

27.02.2020 01:39

Novela zákona o EET, která zavádí povinnost evidence tržeb pro všechny podnikatele ve službách je realitou. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb byl definitivně přijat Poslaneckou sněmovnou dne 13. 9. 2019.

 

Termín zavedení EET je definitivně stanovený na 1. 5. 2020. Od tohoto data se tedy EET bude týkat i všech provozovatelů  služeb  – kadeřnic, pedikérek, kosmetiček, masérů apod.

 

JAKÉ  JSOU ZPUSOBY  EVIDENCE  EET?

S novými zákony a ustanoveními se otevírají stavidla podnikatelské veřejnosti vyrukovat s inovativními technologiemi a produkty, které daná ustanovení vyžadují. V případě EET tomu není jinak a na trhu dnes můžeme najít hned několik způsobů, jak evidovat tržby.

1. EET  Pokladna

Pokud žádný pokladní systém nevyužíváte, je to z našeho pohledu nejnákladnější řešení jak elektronickou tržbu evidovat. Pokud si však stojíte za svým a pokladní systém vyžadujete,  pak byste se měli rozhodovat podle segmentu, ve kterém působíte, a také na základě vašich očekávání a finančních možností. 

2. Platební  terminál

Výhodou evidence EET skrze platební terminál je, že poskytuje tzv. All-in-one řešení. Máte tak vše potřebné v jednom zařízení a nepotřebujete již dokupovat další hardware a složitě jej propojovat.

Obsluha platebních terminálů je intuitivní a velmi jednoduchá, což snižuje riziko lidské chyby a šetří čas. Funkce EET v rámci terminálu je spojena s potřebou vlastnit bankovní účet u provozovatele terminálu (není vždy podmínkou).

3. Webová /mobilní aplikace

Využití webové nebo mobilní aplikace je to nejúspornější řešení z našeho výběru. Není nutné vlastnit nic víc, než počítač, tablet nebo telefon. Do svého zařízení si stáhneme aplikaci (nebo využijeme webovou) a můžeme evidovat. Aplikace jsou k dostání zdarma nebo placené. V rámci placené služby můžete zakoupit licenci jednorázově, nebo platit měsíčně za její využívání. Výhodou měsíčního poplatku může být větší motivace poskytovatele pružně reagovat na změny v legislativě a průběžně inovovat svou službu.

 

Sečteno  a   podtrženo

V roce 2020 se evidenci až na výjimky už nevyhneme.  Proto je dobré si rozmyslet, který ze způsobů evidence vám bude sedět a je vhodný pro vaše podnikání.  Je to platební terminál?  Nebo webová aplikace?  A jaký terminál bych měl zvolit? A u jakého poskytovatele?  Který mi nabídne nejlepší podmínky?

 

Sleva na dani pro živnostníky

Podobně jako v předchozích vlnách EET, budou mít podnikatelé, jenž budou nově spadat do režimu EET, možnost si uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to do výše 5000 Kč.

 

EET účtenka

je ta první věc, na kterou se kontroloři dívají.

EET účtenky se liší podle toho, v jakém režimu evidujete. Nejdřív tedy potřebujete zjistit, který režim se týká zrovna vás. Ujistěte se také, že vaše účtenky obsahují povinné náležitosti.

 

1.  Běžný režim 

Tento režim je základní a spadají do něj všichni, kdo nesplňují podmínky pro ostatní režimy. Tito podnikatelé potřebují připojení na internet a tržbu ihned po přijetí odešlou na finanční správu.

 

2.  Zjednodušený režim

Pokud má podnikatel provozovnu v místě, kde není dostupný ani mobilní internet, může požádat o zařazení do zjednodušeného režimu. Také musí na pokladně vystavovat účtenky, ale stačí, když je do EET odešle jednou za 5 dní. Pokladnu tedy přenese do místa, kde je internet, a tam účtenky hromadně odešle.

 

3.  Off-line režim

Oficiálně se tento režim nazývá zvláštní a je novinkou poslední vlny EET. Nejmenší podnikatelé nepotřebují pokladnu s připojením na internet, ale musí ručně vypisovat doklady, které zdarma dostanou od finančního úřadu. 

 

EET  KUCHAŘKA

 

Co musí obsahovat EET účtenka, když evidujete v běžném nebo zjednodušeném režimu

Abyste splnili všechny náležitosti zákona o EET, musí vaše účtenka obsahovat

10 povinných údajů.

 

1. DIČ (daňové identifikační číslo)

Pokud DIČ obsahuje vaše rodné číslo (typicky u podnikajících fyzických osob), na EET účtenkách ho od března 2018 uvádět nemusíte. Jenže to má háček. Pokud vám jeden lístek slouží jako EET účtenka a zároveň jako daňový doklad (jste plátci DPH), DIČ na něm stále mít musíte, protože je povinnou součástí daňového dokladu. Podívejte se na podrobnosti.

V případě, že DIČ vaše rodné číslo neobsahuje (typicky právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba), na EET účtence ho vždy uvádíte.

Pokud vás obchodní partner pověřil evidencí svých tržeb, na EET účtence uvedete i jeho DIČ  ( DIČ pověřujícího poplatníka).  Podle toho finanční správa zjistí, že peníze ve skutečnosti patří jemu.

 

2. Číslo provozovny

Toto číslo se vám vygeneruje v administraci EET na Daňovém portále (stránka Provozovny). První kamenná provozovna dostane automaticky číslo 11.

 

3. Číslo pokladny

Toto označení si volíte sami. Pokud máte v jedné provozovně víc pokladen, každá musí mít své vlastní číslo.

 

4. Pořadové číslo účtenky

Každá vaše pokladna vydává účtenky pod unikátní logickou číselnou řadou. Toto pořadové číslo musíte na účtence uvádět.

 

5. Datum a čas nákupu

 

Na účtence uvádějte přesný čas včetně sekund.

Povinnou součástí EET účtenky je také datum a čas nákupu. Čas musíte uvádět s přesností na sekundy. Pokud byste měli pouze hodiny a minuty, může vám finanční správa udělit pokutu.

 

6. Celková výše tržby

Nemusíte vypisovat cenu jednotlivých položek, stačí uvést konečnou výši tržby v korunách. Pokud zákazník platí například v eurech, částku musíte přepočítat.

 

7. Režim tržby

Dalším povinným údajem je informace o režimu tržby. Pokud nemáte žádnou výjimku, evidujete v běžném režimu. Na účtence stačí uvádět: „Běžný režim” či „Evidujeme v běžném režimu” nebo podobnou informaci.

 

8. FIK (fiskální identifikační kód)

Pokud evidujete v běžném režimu,  musíte mít na každé účtence kód FIK.  Vaše EET pokladna ho získá od serverů finanční správy.  FIK obsahuje 39 znaků a je vždy unikátní.  Zákazníci si podle něj mohou na webu ověřit, jestli jste účtenku řádně zaevidovali.

Jestliže evidujete ve zjednodušeném režimu, FIK na svých účtenkách neuvádíte.

 

9. PKP (podpisový kód poplatníka)

V případě, že vypadne internet a vaše EET pokladna nemůže na účtenku uvést FIK od finanční správy,  začne místo něj automaticky tisknout PKP. Čísla slouží jako váš elektronický „podpis”.

Kód PKP se tvoří privátním klíčem a skládá se z údajů, jako je DIČ a označení provozovny. Je velmi dlouhý – má 334 znaků. Pokud se vám začne znenadání objevovat na účtenkách, víte, že nastal výpadek internetu nebo serverů finanční správy a později musíte účtenky znovu odeslat.

Když evidujete ve zjednodušeném režimu, kód PKP uvádíte na všech účtenkách.

 

10. BKP (bezpečnostní kód poplatníka)

Ať už evidujete v běžném nebo ve zjednodušeném režimu, tento kód se tiskne na účtenku vždy.  Je tvořený z podpisového kódu poplatníka a slouží jako ověření, že jste účtenku vydali skutečně vy.

 

 

Vzorová EET účtenka

Už je vám vše jasné

Prohlédněte si vzorovou EET účtenku pro běžný režim, kterou připravila finanční správa. Veškeré povinné údaje jsou v ní podrobně popsané.

 

Uvádět či neuvádět i další údaje

Možná vás zarazilo, že mezi povinné údaje nepatří informace o jméně obchodníka nebo o druhu prodávaného zboží. Podle zákona o EET je uvádět nemusíte.

Ale pozor! Účtenky se řídí i dalšími zákony. Pokud budete mít na dokladech jen údaje, které vyžaduje elektronická evidence tržeb, například kontroloři z ČOI rozhodně nebudou spokojení. S takovým dokladem totiž zákazník nemůže přijít zboží reklamovat, protože na něm chybí důležité informace.

Abyste tedy splnili povinnosti obou zákonů, na účtenkách ještě uvádějte:

 • přesné označení výrobku nebo služby,
 • cenu za jednotlivé položky včetně informací o DPH,
 • identifikační údaje prodejce (jméno a příjmení nebo název firmy a IČ),
 • informaci o tom, zda bylo zboží použité nebo s vadou.

Další podrobnosti najdete v článku Podnikatelé pozor, kontrolorům ČOI účtenka z EET nestačí.

 

Co musí obsahovat EET účtenka v off-line režimu

Pokud evidujete v off-line režimu, účtenky vypisujete ručně do bločků, které si zdarma vyzvednete na finančním úřadě.

V tiskopisu musíte vyplnit:

 • celkovou výši tržby v korunách,
 • datum (den, měsíc, rok) a čas vystavení (povinně se uvádí ve 24hodinovém formátu, např. 13:00),
 • DIČ (tuto povinnost nemáte, pokud část DIČ tvoří vaše rodné číslo),
 • označení provozovny (jen v případě, že jich máte více; označení vám přidělí finanční úřad).

Ostatní pole (např. Jméno a příjmení) z hlediska zákona o EET vyplňovat nemusíte. Pokud však účtenka slouží zároveň jako doklad dle zákona o ochraně spotřebitele (tedy doklad, na jehož základě je možné reklamovat zboží), vyplňte i ostatní kolonky. Výhodou je, že díky úplnému vyplnění tohoto dokladu, obstojíte jak před kontrolou EET, tak i před kontrolou z ČOI.

Papírovou účtenku vždy vyhotovujete ve 2 kopiích. Jednu dostane zákazník, druhou si necháte a archivujete ji.

Pro mnohé malé podnikatele se off-line režim jeví jako ideální řešení. Nemusí nic platit za EET pokladnu a bločky ještě dostanou zdarma. Jenže s off-line režimem je spojené velké množství administrativy.

Nejdřív si proto spočítejte, kolik stojí váš čas, který strávíte dodatečným papírováním.

 

 Kdy EET účtenku vystavit

Ať už evidujete v jakémkoliv režimu, správný postup je následující:

 1. Nakupující přijde k prodejnímu pultu.
 2. Namarkujete nákup na EET pokladně nebo spočítáte položky na kalkulačce a sdělíte výslednou částku.
 3. Zákazník vám dá peníze, vy mu předáte EET účtenku (ať už vytištěnou nebo ručně vypsanou).

Doklad musíte položit na pult či dát jinam, kde si ho zákazník může volně vzít. V některých zemích si lidé musí EET účtenky brát, u nás tato povinnost není. Pokud tedy klient nechá EET účtenku ležet, nic se neděje. Nepřevzaté účtenky nemusíte archivovat, takže je klidně vyhoďte. (Podnikatelé v off-line režimu archivují pouze kopii účtenky. Originál, který si zákazník nepřevzal,  archivovat nemusí.)

 

Způsob vystavení účtenek

Klasikou je vytištěná EET účtenka. O její tisk se postará tiskárna.

Účtenku však můžete vypisovat i ručně a to i v případě, že evidujete v běžném režimu. Stačí tržbu zaevidovat ve vaší EET aplikaci a pak si zobrazit kódy FIK a BKP. Všechny povinné údaje ručně vyplníte na libovolný papír (nemusíte mít tiskopisy pro off-line režim) a čísla kódů opíšete. Tento postup je však zdlouhavý  a pokud máte účtenek denně víc,  není  moc vhodný.

Třetí variantou je elektronická účtenka. Obvykle ji pošlete zákazníkovi jako přílohu e-mailu. Ten však musí předem s elektronickou verzí dokladu souhlasit. Pokud je proti, máte povinnost vystavit mu fyzickou účtenku.

Jako vždy u EET musí všichni podnikatelé se zvláštním režimem vyvěsit u pokladny informační cedulku s oznámením:

„Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“