REKVALIFIKACE

Náš salon v rámci své činnosti organizuje holičské a kadeřnické rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Absolventům každého rekvalifikačního kurzu je vydán certifikát o absolvování. 

Tento certifikát je oficiálním dokladem o rekvalifikaci, uznávaným na celém území České republiky a zároveň umožňuje získání živnostenského oprávnění v oboru holič - kadeřník.

 

Holičský a kadeřnický rekvalifikační kurz

Holičský a kadeřnický rekvalifikační kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit kadeřnickému řemeslu.

Ať už si tím plníte svůj dětský sen, nebo Vás k tomu přivedly jiné okolnosti, absolvováním našeho rekvalifikačního kurzu získáte veškeré teoretické i praktické znalosti potřebné k výkonu kadeřnického povolání.

Naučíme Vás vše, co obnáší práce profesionální kadeřnice a kadeřníka.

Výuka je vedena profesionálním lektorem s dlouholetou praxí v oboru a bohatými lektorskými zkušenostmi.

Abychom dosáhli co nejkvalitnější výuky, rekvalifikační kurzy vedeme ve skupinách s menším počtem rekvalifikantů.

Velkou výhodou jsou také výukové prostory našeho kadeřnického salónu.

Po absolvování rekvalifikace budete plně připraveni začít kadeřnickou praxi v kadeřnickém salónu i na živnostenský list.

 

Obsahový rozvrh a náplň kurzu

Výuka je rozdělena a vedena dle učební osnovy, stanovené ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Účastníci si osvojí znalosti a dovednosti,  potřebné k vykonávání pracovní činnosti

holič a kadeřník a to jak po stránce teoretické (představení kadeřnických postupů, nástrojů), tak i praktické (trénink střihů, barvení a tvorby účesů na modelech).

 

Teoretická část

je zaměřena na technologii veškerých kadeřnických úkonů, mytí vlasů, natáčení, foukání, trvalou preparaci, barvení a melírování, dámské

a pánské základní střihy,  psychologii,  kadeřnickou chemii aj.

 

Praktická část

absolventi se seznámí s typem vlasů, všemi druhy střihů, ošetřením vlasů, trvalou preparací, barvením, včetně nejnovějších metod, melírováním a dalšími technikami.

Pracuje se na cvičných hlavách, vlastních vlasech a našich modelech. Samozřejmě si můžete zajistit i svůj model. Veškeré pomůcky,nářadí a materiál je k dispozici. Pouze ve chvíli, kdy se rekvalifikant rozhodne, že je již schopen stříhat, musí si zakoupit vlastní nůžky.

 

Rozsah kurzu závisí na dosaženém stupni vzdělání:

  • ukončené základní vzdělání (pouze základní škola) - rozsah kurzu 600 hodin (254 hodin teorie + 346 hodin praxe+4 hod závěrečná zkouška) - délka kurzu 20 týdnů

  • cena kurzu při základním vzdělání je 34.950,- (splatná při nástupu kurzu)

  • ukončené střední vzdělání (vyučen v nějakém oboru nebo střední škola) - rozsah kurzu 300 hodin (100 hodin teorie+200 hodin praxe+4 hod závěrečná zkouška) - délka kurzu 10 týdnů 

  • cena kurzu při ukončeném středním vzdělání je 24.950,- (splatná v den nástupu)

 

Certifikát po úspěšném absolvování

Získané znalosti a dovednosti účastníka kurzu budou ověřeny závěrečnou zkouškou, která bude složena z písemné a praktické části pod dohledem členů zkušební komise.

Písemná zkouška bude složena z  otázek probraného učiva.

Praktická zkouška bude složena z pánského stříhání, dámského stříhání, konečné úpravy vlasů a společenského účesu.

Po absolvování rekvalifikačního kurzu obdržíte osvědčení s celostátní platností, které Vás opravňuje k provozování kadeřnické praxe jak v zaměstnaneckém poměru, tak i samostatně jako podnikatel na IČO /živnostenský list/.

V případě práce na živnostenský list potřebujete během prvního roku dohled garanta.

 

Místo konání kurzu

Mánesova 94/1430, 120 00  Praha 2 - Vinohrady

 

Doba vyučování

Vyučování probíhá v dopoledních hodinách vždy po dohodě s účastníky kurzu.O víkendech kurzy neprovádíme.Nástup do kurzu je individuální,záleží na potřebách zájemců.

 Přihlášky a informace o termínech kurzů na tel. 222 712 583 recepce, 776 596 000